Showing 1 - 10 of 148 results
 1. species: Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Pied/White Wagtail

  Pied/White Wagtail, Breac-An-T-Sìl, Bric an T-Sìl, Glaiseanan-Seilich, Glaisean-Seilich

  Taxon group: bird

  Motacilla alba
  Motacilla alba Linnaeus, 1758
  Motacilla

 2. species: Motacilla thunbergi Billberg, 1828

  Taxon group: bird

  Motacilla thunbergi Billberg, 1828
  Motacilla
  Motacilla thunbergi

 3. species: Pseudosinella alba (Packard, 1873)

  Taxon group: springtail (Collembola)

  Pseudosinella alba
  Pseudosinella alba (Packard, 1873)

 4. species: Hormathia alba (Andrès, 1880)

  Taxon group: coelenterate (=cnidarian)

  Hormathia alba
  Hormathia alba (Andrès, 1880)

 5. species: Porella alba Nordgaard, 1906

  Taxon group: bryozoan

  Porella alba
  Porella alba Nordgaard, 1906

 6. species: Monacilla typica Sars G.O., 1905

  Taxon group: crustacean

  Monacilla typica
  Monacilla typica Sars G.O., 1905

 7. species: Monacilla tenera Sars G.O., 1907

  Taxon group: crustacean

  Monacilla tenera
  Monacilla tenera Sars G.O., 1907

 8. species: Motacilla citreola Pallas, 1776 – Citrine Wagtail

  Taxon group: bird

  Motacilla citreola Pallas, 1776
  Motacilla
  Motacilla citreola

 9. species: Aegerita alba (Preuss) Sacc.

  Taxon group: fungus

  Aegerita alba
  Aegerita alba (Preuss) Sacc.

 10. species: Mycena alba (Bres.) Kühner

  Taxon group: fungus

  Mycena alba
  Mycena alba (Bres.) Kühner