Showing 1 - 10 of 89 results
 1. species: Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) – Eòin an T-Sneachda

  Eòin an T-Sneachda, Eun an T-Sneachda, Snow Bunting, Gealag an T-Sneachda, Gealagan an T-Sneachda, Bras Yr Eira, Breision Yr Eira

  Taxon group: bird

  Plectrophenax nivalis
  Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
  Plectrophenax

 2. species: Plectrophenax nivalis (Linnaeus) (accepted name Plectrophenax nivalis)

  Plectrophenax nivalis
  Plectrophenax nivalis (Linnaeus)

 3. species: Luticola nivalis (Ehrenb.) D.G. Mann in Round et al., 1990

  Taxon group: diatom

  Luticola nivalis (Ehrenb.) D.G. Mann in Round et al., 1990
  Luticola nivalis

 4. species: Chlamydomonas nivalis (F.A. Bauer) Wille, 1903

  Taxon group: alga

  Chlamydomonas nivalis (F.A. Bauer) Wille, 1903
  Chlamydomonas nivalis

 5. species: Entomobrya nivalis (Linnaeus, 1758)

  Taxon group: springtail (Collembola)

  Entomobrya nivalis
  Entomobrya nivalis (Linnaeus, 1758)

 6. species: Desoria nivalis (Carl, 1910)

  Taxon group: springtail (Collembola)

  Desoria nivalis (Carl, 1910)
  Desoria nivalis

 7. species: Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell

  Taxon group: lichen

  Flavocetraria nivalis
  Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell

 8. species: Lepraria nivalis J.R. Laundon

  Taxon group: lichen

  Lepraria nivalis
  Lepraria nivalis J.R. Laundon

 9. species: Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müll.

  Taxon group: fungus

  Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müll.
  Monographella nivalis

 10. species: Diplogaster rivalis (Leydig, 1854)

  Taxon group: roundworm (Nematoda)

  Diplogaster rivalis
  Diplogaster rivalis (Leydig, 1854)