Refine results

Section

Taxonomic rank

Lifeforms

 1. species: Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Water Veneer

  Water Veneer, Small Water-veneer

  Taxon group: insect - moth

  Acentria
  Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
  Acentria ephemerella

 2. species: Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775) (accepted name Acentria ephemerella)

  Acentria ephemerella
  Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

 3. species: Acentria ephemerella (Denis & Schiff., 1775) (accepted name Acentria ephemerella)

  Acentria ephemerella (Denis & Schiff., 1775)
  Acentria ephemerella

 4. species: Ephemerella readeri Müll.Hal.

  Ephemerella readeri
  Ephemerella
  Ephemerella readeri Müll.Hal.

 5. species: Ephemerella notata Eaton, 1887 – Yellow Evening Hawk

  Taxon group: insect - mayfly (Ephemeroptera)

  Ephemerella
  Ephemerella notata
  Ephemerella notata Eaton, 1887

 6. genus: Ephemerella Müll.Hal.

  Ephemerella
  Ephemerella Müll.Hal.

 7. genus: Acentria Stephens, 1829

  Taxon group: insect - moth

  Acentria
  Acentria Stephens, 1829

 8. genus: Ephemerella Walsh, 1862

  Taxon group: insect - mayfly (Ephemeroptera)

  Ephemerella
  Ephemerella Walsh, 1862

 9. species: Acentria nivea (Olivier, 1791) (accepted name Acentria ephemerella)

  Acentria nivea (Olivier, 1791)
  Acentria nivea

 10. species: Acentria nivea Olivier (accepted name Acentria ephemerella)

  Acentria nivea Olivier
  Acentria nivea